Komiteler


İSTAHED Yönetim Kurulu

Başkan H. Esin Şener
Başkan Yardımcısı Gürsel Özer
Genel Sekreter M. Gökhan Kara
Sayman Engin Çapar
Üyeler Can Akduman
Senem Şener
Kutbettin Demir


Kongre Düzenleme Komitesi

Kongre Başkanı H. Esin Şener
Kongre Sekreteri M. Gökhan Kara
Üyeler Can Akduman
Engin Çapar
Kutbettin Demir
Tolunay Demirdamar
Ayça Gümüş
Senem Şener
Emrah Kırımlı
Esra Noyan
Gürsel Özer
Mustafa Tamur