Bilimsel Program

08 Mayıs 2014, Perşembe
A Salonu B Salonu C Salonu
13:00-13:30 Açılış Konuşmaları ve Dünya Aile Hekimliği
   
13:30-14:15 Oturum 1
Oturum Başkanı: Emine Demir
  Adölasanlarda Sık Karşılaşılan Sorunlar
Yankı Yazgan
   
14:15-15:00 Oturum 2
Oturum Başkanı: Mehmet Suözü
  Metabolik Cerrahi
Alper Çelik
   
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Uydu Sempozyumu - Reckitt Benckisher
Oturum Başkanı: Engin Çapar
15:30-16:00 ÜSYE’de Akılcı Yaklaşım
Murat Toprak
16:00-16:30 Reflü’de Güçlü Söylemler
Dinç Dinçer
   
16:30-18:00 Panel 1
Oturum Başkanı: Can Akduman
  SağlıkNet'in Bugünü ve Geleceği
Mehmet Tüleylioğlu, Uğur Kaya, Ünal Hülür
   
     
09 Mayıs 2014, Cuma
A Salonu B Salonu C Salonu
09:00-10:00 Oturum 3
Oturum Başkanı: Emine Alyaprak
  Vertigoya Pratik Yaklaşım
Nazım Korkut
   
10:00-10:15 Kahve Arası
10:15-11:00 Oturum 4
Oturum Başkanı: Ece Durgut
  Yenidoğan ve Süt Çocuğu Beslenmesinde Omega 3’ün Yeri
Merih Çetinkaya
10:15-12:15 Okul 1
Cinsel İşlev Bozukluğu
Doğan Şahin
 
11:00-11:45 Oturum 5
Oturum Başkanı: Hüseyin Akdemir
  Gebelikte Endokrin Problemleri
Oğuzhan Deyneli
 
12:15-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45 Oturum 6
Oturum Başkanı: Pelin Uslu
  Bipolar Hastalarda Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı: Yetişkin ve Çocuk
Mehmet Kerem Doksat, Neslim Güvendeğer Doksat
13:00-13:45 Paralel Oturum 6
Oturum Başkanı: Neslihan Kır
  Yenidoğan Çocukluk Çağı Göz Problemleri
Elvan Yalçın
 
13:45-14:15 Oturum 7
Oturum Başkanı: Uğur Uçar
  Aşılamaya Güncel Yaklaşım
Zafer Kurugöl
13:45-14:15 Paralel Oturum 7
Oturum Başkanı: Mustafa Tamur
  Akılcı İlaç Kullanımı: Hasta İstekleri
Özde Önder
 
14:15-14:45 Kahve Arası
14:45-15:30 Uydu Sempozyumu – Dünya Göz
Oturum Başkanı: Uğur Uçar
  Dünyadiyabet - Dünyagöz
Mehmet Akif Büyükbeşe, Nilüfer Köylüoğlu Ünal
   
15:30-17:00 Panel 2
Oturum Başkanı: Kudbettin Demir
  Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Hekim Sorumluluğu, Tıbbi Uygulama Hataları ve Adli Tıbbi Yaklaşım
Şevki Sözen, Halide Savaş
   
     
10 Mayıs 2014, Cumartesi
A Salonu B Salonu C Salonu
09:00-10:00 Oturum 8
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Gökalpay
  Metabolik Sendrom
Aytekin Oğuz
09:00-10:00 Okul 2 - Gümüş Tsunami’ye Hazır mısınız?
Türkiye’de Yaşlı Nüfus Nereye Gidiyor?
Mustafa Cankurtaran
ASM’de Yaşlı Hasta Değerlendirmede Gözden Kaçanlar
Alper Döventaş
ASM ’de Yaşlıda Nörolojik Hastalıklara, Olgularla Basit Yaklaşım
Sevnaz Şahin
08:30-10:00 Okul 3 - Viral Hepatitler ve Diğer Hepatobiliyer Hastalıklarda Klinik Yaklaşım Kursu
Oturum Başkanı: : Yılmaz Çakaloğlu, Dinç Dinçer
08:30-08:50
Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalıkları
Yusuf Yılmaz
08:50-09:10 Toksik (İlaca Bağlı) Hepatitler: Tanı kriterleri ve Tedavi Yaklaşımı, İlaca Bağlı Akut Karaciğer Yetersizliği, Mantar Zehirlenmesi
Dinç Dinçer
09:10-09:35
Hepatobiliyer Hastalıkların Değerlendirilmesinde Ultrasonografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri ve Selim Lezyonlarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Bülent Yıldırım
09:35-10:00 Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıkları
Dinç Dinçer
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 Oturum 9
Oturum Başkanı: Emine Demir
  Türkiye’de Diyabet Salgını
Mehmet Sargın
10:30-11:15 Okul 2 - Gümüş Tsunami’ye Hazır mısınız?
Bası Yarası - Yatak Yarası Önleme, Tedavi, Yaklaşım
Mustafa Cankurtaran
ASM’den Sizin Sorduklarınızı Cevaplıyoruz
Nihal Karaca
10:30-11:15 Okul 3 - Viral Hepatitler ve Diğer Hepatobiliyer Hastalıklarda Klinik Yaklaşım Kursu
Oturum Başkanı: : Bülent Yıldırım, Yusuf Yılmaz
10:30-10:50 Akut Viral Hepatitler ve Korunma Dilara İnan
10:50-11:15 Kronik Viral Hepatitler
Yılmaz Çakaloğlu
11:15-12:00 Uydu Sempozyumu - Hartmann
Oturum Başkanı: : Mustafa Cankurtaran
  Yara Bakımı
Nihal Karaca
   
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45 Oturum 10
Oturum Başkanı: Oktay Altun
  1. Basamakta KOAH ve Astım
Oğuz Kılınç
 
13:00-13:45 Paralel Oturum 10
Oturum Başkanı: Neslihan Kır
  Yüksek Riskli Gebelik Takibi ve Kanama
Oluş Api
 
13:45-14:30 Oturum 11
Oturum Başkanı: Recep Koç
  1. Basamakta İşitme Kaybının Tanısı
Özcan Öztürk
13:45-14:30 Paralel Oturum 11
Oturum Başkanı: Emine Alyaprak
  Anemi ve Hemogram Sonuçları
Hilmi Apak
 
14:30-15:15 Uydu Sempozyumu - Berk İlaç
Oturum Başkanı: Engin Çapar
  Sık Hastalanan Çocuk & Primer İmmün Yetmezliklere Yaklaşım
Işıl Barlan
   
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-18:00 Panel 3
Oturum Başkanı: Gürsel Özer
  Aile Hekimliğinde Örgütlenmenin Yeri
Gürsel Özer, Hakan Uzun, Lütfi Tiyekli, Filiz Ünal İncekare, İlknur Salman
   
18:00 Kapanış